DKTI-Transport 2021: Innovatie in de transportsector.

Ontwikkel jij een transportoplossing met een lage of geen CO2-uitstoot? Begin 2021 opent de Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI-Transport) regeling een nieuwe subsidieronde. DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. Ook moeten projecten op de langere termijn levensvatbaar zijn. De regeling richt zich op transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot. En op thema’s als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

De belangrijkste punten van de aankomende openstelling zijn (onder voorbehoud) bekendgemaakt. Graag zetten wij deze punten voor je op een rij:

 • DKTI 3 zal in grote lijnen gelijk zijn aan DKTI 2; doel is het verduurzamen van de transportsector;
 • De regeling open in het eerste kwartaal van 2021;
 • Het totale budget voor 2021 bedraagt € 8.000.000;
 • De voornaamste focusgebieden blijven elektrisch en waterstof, maar ook biobrandstoffen houden interesse van de overheid. De insteek van biobrandstof projecten is zeer belangrijk omdat het meer als korte- dan lange termijn-oplossing wordt gezien door de overheid;
 • Nieuw subsidieonderdeel: ‘Learning by Using’
 • De focus zal meer liggen op de opschaling van ideeën, specifiek op zero-emissie (ZE) vrachtwagens.

Nieuw: Learning by Using

De regeling wordt in 2021 uitgebreid met het nieuwe onderdeel 'Learning by using'. Bedrijven die kennis en ervaring willen opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens kunnen met dit onderdeel tot € 3 miljoen subsidie aanvragen voor de aanschaf van meerdere zero-emissie vrachtwagens en bijbehorende laadinfrastructuur.

Hiermee wordt bedrijven de kans geboden om kennis en ervaring op te doen met nieuwe logistieke processen, voordat zij grote investeringen doen in ZE-voertuigen en de bij behorende tank- of laadinfrastructuur.

Voorwaarden

Learning by Using kent een aantal belangrijke voorwaarden:

 • het moet gaan om de voorgenomen aanschaf van minstens 3 tot 10 zero-emissie voertuigen (afhankelijk van BEV/H2-EV en N2/N3);
 • de subsidieaanvraag dient ingediend te worden door een samenwerkingsverband met minimaal twee investerende ondernemingen;
 • de projectduur mag niet langer zijn dan 3 jaar.

Overige wijzigingen DKTI

Andere wijzigingen aan de DKTI-regeling zijn minder ingrijpend. De belangrijkste zijn:

 • de categorie ‘grondgebonden voertuigen op luchthavens’ heet voortaan ‘emissiearme mobiele machines op luchthaventerreinen’, en biedt alleen nog ruimte voor experimentele ontwikkelprojecten;
 • voor mobiele machines buiten luchthaventerreinen is voortaan alleen nog subsidie mogelijk voor zero-emissie mobiele machines (dit biedt bijvoorbeeld extra kansen bij proeftuinprojecten voor de woningbouw!);
 • haalbaarheidsstudies mogen vanaf dit jaar ook betrekking hebben op emissiearme vliegtuigen;
 • rondom personenbussen geldt: vanaf 2021 biedt de DKTI alleen nog subsidie voor voertuigen met een OV-toepassing, en niet meer voor bussen die rijden op biobrandstof;
 • voor ‘twee- en driewielers’ is alleen nog subsidie mogelijk bij L1 of L2-voertuigen met een toepassing in het goederenvervoer.

Naar verwachting zal de officiële publicatie eind 2020 bekend worden gemaakt.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via tel: 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.