Bedrijven en kennisinstellingen kunnen vanaf nu subsidie krijgen voor demonstratieprojecten rondom waterstof en groene chemie via de DEI+ regeling. Het gaat om projecten op het gebied van productie, transport, opslag en toepassing van waterstof, die leiden tot een lagere CO₂-uitstoot in 2030. De regeling staat open tot 10 januari 2023.

De regeling heeft als doel om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie te ondersteunen. Je kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van één of meer innovatieve producten en diensten. Het gaat dan om producten en diensten die moeten bijdragen aan:

  • Stimuleren van energieopslag en conversie van hernieuwbaar opgewekte energie;
  • De productie van groene waterstof op basis van hernieuwbare elektriciteit;
  • Transport en opslag van waterstof;
  • Vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof in de industrie.

Belangrijke criteria DEI+ waterstof en groene chemie

Het project moet vallen onder de projectsoorten en voorwaarden van de reguliere DEI+-regeling én aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. Er wordt subsidie verleend voor pilotprojecten waarin je een nieuwe technologie test/verbetert of voor demonstratieprojecten waarmee je investeert in een productie-installatie die je kunt blijven gebruiken.

Budget en openstelling

De openstelling van het DEI+-thema Waterstof en Groene Chemie heeft een budget van bijna € 30 miljoen. Een aanvraag indienen kan tot en met 10 januari 2023. Let wel op! De regeling werkt met het principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.