DEI+ 2020.

Ben jij bezig met innovatieprojecten op het gebied van CO2-reductie? De DEI+ 2020 staat nog open tot 7 januari 2021 en heeft een budget € 86.1 miljoen. De subsidie wordt toegekend op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Dus zorg dat je er op tijd bij bent!

Wat houdt de DEI+ in?

De DEI+ 2020 sluit aan op de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Daarin staat CO2-reductie centraal. Nederland wil in 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die helpen om deze CO2-uitstoot te verminderen.

Looptijd, thema’s en budget

De doelstellingen voor de lange termijn zijn duidelijker dan ooit. Daarom ondersteunt de DEI+ nu projecten van alle thema's met een looptijd tot 4 jaar. Per 18 mei 2020 is er nog een totaal budget beschikbaar van € 31.5 miljoen.

  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie
  • Circulaire economie
  • Carbon Capture, Utilization and Storage
  • Lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen

Het enige thema binnen deze regeling dat wel een eigen budget heeft is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Voor dit thema zijn specifieke projecten nodig. Het budget hiervoor bedraagt € 9 miljoen.

Circulaire economie

Binnen het thema circulaire economie kunnen ook kortlopende projecten subsidie aanvragen. Dit kan tot 20 september 2020. Projecten binnen dit thema moeten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020. De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en kan oplopen tot maximaal € 6 miljoen per project. Het beschikbare budget voor dit thema bedraagt per 18 mei 2020 € 21.7 miljoen.

Projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal 4 jaar. In dat geval valt het project onder het thema ‘Circulaire economie’ van de DEI+ 2020.

Meer weten?

Denk jij gebruik te kunnen maken van de DEI+ of wil je meer weten? We adviseren je graag verder! Neem contact met ons op via 055 843 4815 of mail naar info@venntiv.com