Definitieve resultaten voorjaarsronde SDE+ 2019 bekendgemaakt.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2019.

De voorjaarsronde 2019 – waarvoor een verplichtingenbudget van € 5 miljard beschikbaar was – was opengesteld van 12 maart tot 4 april 2019. Zoals eerder al bekendgemaakt werden er in totaal 5376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van € 4,8 miljard.

4864 projecten gehonoreerd
Inmiddels zijn alle aanvragen beoordeeld en de beschikkingen afgegeven. Van het totaal aantal aanvragen zijn 4864 projecten positief beschikt met een bijbehorend verplichtingsbudget van € 3,9 miljard. Dit is de maximale subsidie die aan alle projecten gezamenlijk over hun gehele looptijd kan worden uitgekeerd.

De werkelijke kasuitgaven aan SDE+ voor de komende jaren die voortvloeien uit deze beschikkingen zullen waarschijnlijk lager zijn. Deze hangen af van de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke realisatie en energieproductie van de beschikte projecten. Als alle projecten volledig wordt gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk een productie van 17,6 PJ aan hernieuwbare energie per jaar.

Van de projecten die een positieve beschikking hebben ontvangen betreft het overgrote deel zonne-energie (zon-PV), namelijk 4738 projecten. Windenergie en warmte uit biomassa en warmtekrachtkoppeling (WKK) volgen hierna met ieder een totaal van 41 beschikte projecten. Het aantal zonthermieprojecten is met 10 projecten toegenomen ten opzichte van de najaarsronde van 2018 en komt in totaal uit op 29 beschikte projecten. Voor geothermie, waterkracht en hernieuwbaar gas uit biomassa zijn er in totaal 15 projecten beschikt.

512 projecten afgewezen/ingetrokken
Zoals in elke ronde van de SDE+ vallen er ook een flink aantal projecten uit. Van het totaal aantal ingediende aanvragen zijn er 512 projecten om verscheidene redenen afgewezen of ingetrokken door de indiener. Zo zijn 278 projecten om inhoudelijke gronden geweigerd. Een afwijzing op basis van inhoudelijke gronden kan zijn vanwege geen of een onjuiste vergunning, een dubbele aanvraag (aanvrager heeft reeds subsidie ontvangen) en/of een gebrek aan toestemming van de locatie-eigenaar.

Daarnaast zijn 55 projecten vanwege een onvolledige aanvraag geweigerd. De overige 179 projecten zijn door de indieners ingetrokken. Doorgaans worden projecten ingetrokken vanwege een dubbele aanvraag, waarvan één in de najaarsronde en één in de voorjaarsronde, om de kans op het verkrijgen van de subsidie te vergroten. De subsidieaanvrager trekt de aanvraag ingediend tijdens de voorjaarsronde in als de beschikking voor de najaarsronde is afgegeven.