De Europese Green Deal call is open.

Op 18 september is de European Green Deal call geopend! Deze call valt onder het Horizon 2020 programma dat zich richt op het bevorderen van onderzoek en innovatie. De Green Deal call bestaat uit tien gebieden die zijn onderverdeeld in 20 topics. Projectvoorstellen die binnen één van deze gebieden passen kunnen tot 26 januari 2021 worden ingediend.

Budget en subsidiethema's

Vanuit Horizon 2020 is een totaal budget beschikbaar gesteld van circa € 1 miljard voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de klimaatcrisis aanpakken en een bijdrage leveren aan de bescherming van Europa's ecosystemen en biodiversiteit. De regeling bestaat uit acht thematische gebieden die gericht zijn op specifieke, impactvolle technologische en maatschappelijke innovaties die op relatief korte termijn kunnen bijdragen aan de duurzame transitie en twee horizontale gebieden voor een perspectief op langere termijn om de transformaties te realiseren:

Thematisch
1. Toenemende klimaatambitie: sectoroverschrijdende uitdagingen 1.1. Voorkomen en bestrijden van extreme bosbranden met de integratie en demonstratie van innovatieve middelen
1.2. Naar klimaatneutrale en sociaal innovatieve steden
1.3. Klimaatbestendige innovatiepakketten voor EU-regio’s
2. Schone, betaalbare en veilige energie 2.1. Innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie op het land en op zee en de integratie daarvan in het energiesysteem
2.2. Ontwikkeling en demonstratie van een 100 MW-elektrolyser die het verband tussen hernieuwbare energie en industriële toepassingen versterkt.
2.3. Versnelling van het partnerschap voor een groene overgang en toegang tot energie met Afrika
3. Industrie voor een schone en circulaire economie 3.1. Het sluiten van de industriële koolstofcyclus om de klimaatverandering tegen te gaan
3.2. Demonstratie van systemische oplossingen voor de territoriale inzet van de circulaire economie
4. Energie- en hulpbronnenefficiënte gebouwen 4.1. Bouwen en renoveren op een energie- en hulpbronnenefficiënte manier
5. Duurzame en slimme mobiliteit 5.1. Groene luchthavens en havens als multimodale hubs voor duurzame en slimme mobiliteit
6. Van boer tot bord 6.1. Het testen en demonstreren van systeeminnovaties voor duurzame voeding van boer tot bord
7. Biodiversiteit en ecosystemen 7.1. Herstel van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten
8. Nul-vervuiling, gifvrije omgevingen 8.1. Innovatieve, systemische oplossingen zonder vervuiling om de gezondheid, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen hardnekkige en mobiele chemische stoffen.
8.2. Bevordering van de regelgevingswetenschap om chemische en farmaceutische mengsels aan te pakken: van wetenschap
tot op feiten gebaseerd beleid
Horizontaal

9. versterking van de kennis

9.1. Capaciteiten en diensten van Europese onderzoeksinfrastructuren om de uitdagingen van de Europese “Green Deal” aan te pakken
9.2. Ontwikkeling van eindgebruikersproducten en -diensten voor alle belanghebbenden en burgers ter ondersteuning van de aanpassing aan en de beperking van de gevolgen van de klimaatverandering
9.3. Een transparante en toegankelijke oceaan: naar een digitale tweeling van de oceaan

10. Burgers mondig maken 10.1. Europese capaciteiten voor overleg met en participatie van de burgers in het kader van de “Green Deal”.
10.2. Gedrags-, sociale en culturele veranderingen voor de Green Deal
10.3. Burgers in staat stellen actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering en milieubescherming door middel van onderwijs, burgerkunde, waarnemingsinitiatieven en burgerparticipatie


Deadline en aanvang projecten

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is op 26 januari 2021. Geselecteerde projecten dienen aan te vangen in de herfst van 2021. De commissie toets de aanvraag de volgende criteria:

  • uitmuntendheid
  • impact
  • kwaliteit en efficiëntie van de implementatie.

Alleen de beste projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact op via tel: 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.