Circulaire Ketenprojecten – subsidiekansen voor de circulaire ondernemer

Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 1

Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of wil je processen of businessmodel circulair organiseren? Vanaf 23 maart tot en met 29 september 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De regeling biedt mkb-ondernemers de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of businessmodel.

Wijzigingen in 2023

Er zijn dit jaar enkele wijzigingen aangekondigd die van belang zijn voor jouw samenwerkingsverband en aanvraag:

 • De subsidie zal verstrekt worden als de-minimissteun;
 • De definitie van de subsidiabele activiteiten is veranderd;
 • Per samenwerkingsverband mag één groot bedrijf mee doen welke ook subsidie aan mag vragen.

Belangrijke voorwaarden

 • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Na afloop van het project moeten minstens drie deelnemende mkb’ers met een concrete rol in de keten blijven samenwerken;
 • Een samenwerkingsverband bestaat uit minstens drie en hoogstens zes mkb’ers. Óf uit één groot bedrijf en minimaal twee en maximaal vijf mkb’ers. Daarnaast mogen de bedrijven niet aan elkaar verbonden zijn en tenminste drie verschillende rollen te vervullen in de keten;
 • Grote bedrijven mogen deelnemen;
 • Het samenwerkingsproject is gericht op het ontwikkelen van marktgerichte en/of toepasbare producten, diensten, processen of businessmodellen die leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot;
 • Vanuit deze subsidie worden initiatieven gestimuleerd die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën. Projecten die overwegend gericht zijn op ‘downcycling’ worden uitgesloten;
 • Het is verplicht een procesbegeleider aan te stellen die aantoonbare kennis en ervaring heeft op het gebied van circulaire economie. De procesbegeleider moet minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring hebben in het betreffende van ondernemingen op dit gebied;
 • De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar.

Budget en subsidiebijdrage

Het budget voor deze openstelling bedraagt € 4 mln. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.

Vragen? Neem contact op

Onze opdrachtgevers

Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 3
Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 5
Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 7
Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 9
Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 11
Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 13

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op! Dit kan via onderstaand formulier of neem direct contact op met onze expert.

  Circulaire Ketenprojecten - subsidiekans voor circulaire ondernemers 15
  Eva Burgers
  Consultant duurzame voedselproductie en landbouw