Changing impact: WBSO & Innovatiebox.

Hoger budget voor WBSO en andere aanvraagsystematiek

Het WBSO budget stijgt! Het gaat van € 1.237 miljoen in 2019 naar € 1.281 miljoen in 2020. De verhoging vormt een gedeelte van de € 400 miljoen die het kabinet vanaf 2020 structureel extra beschikbaar stelt voor onderzoek. De WBSO is het grootste stimuleringsinstrument van Nederland op het gebied van innovatie en uit een recente evaluatie blijkt dat deze regeling veel meerwaarde heeft voor het bedrijfsleven.

Van drie naar vier aanvraagmomenten

Een bekend probleem binnen de WBSO is de slechte aansluiting van de aanvraagsystematiek bij bedrijven die werken met korte innovatiecycli (zoals bijvoorbeeld de ICT). Het maximum aantal aanvraagmomenten wordt daarom vergroot van drie naar vier.

Indienen kan op de dag voor de start van de kalendermaand

Daarnaast wordt de ‘wachtmaand’ afgeschaft en kan op de dag voor de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Aanvragen die starten op 1 januari moeten wel uiterlijk op 20 december zijn ingediend (eerstvolgende aanvraagperiode op deze wijze is 1 januari 2021).

Innovatiebox van 7% naar 9% in 2021

Het kabinet is voornemens het effectieve VPB tarief in de Innovatiebox te verhogen naar 9% per 2021. Dit is de tweede verhoging in relatief korte tijd, want dit tarief was met ingang van 2018 al verhoogd van 5% naar 7%.