BIK regeling vervangen door verlaging werkgeverspremie.

Vorige week werd bekend dat het kabinet een streep zet door de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Er heerste al langer twijfel over de juridische haalbaarheid van de regeling. De Europese Commissie heeft kenbaar gemaakt dat de regeling beschouwd kan worden als illegale staatsteun. Het kabinet wil het beschikbare budget nu gaan gebruiken voor een nieuwe investeringsregeling om werkgevers minder ww-premie te laten betalen.

Gevolgen en alternatieven

Omdat de BIK-regeling pas vanaf 1 september 2021 open zou gaan heeft het schrappen van de regeling geen verdere gevolgen. Hoewel geen regeling zo breed is als de BIK regeling werd omschreven zijn er mogelijk ook andere regelingen die een alternatief kunnen bieden voor investerende ondernemers:

Heb jij investeringsplannen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Wij helpen je graag verder! Neem contact met ons op via ons algemeen telefoonnummer 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.