​Beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee) gewijzigd én opnieuw open.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal (BMK) gewijzigd én een nieuwe openstelling voor de regeling bekendgemaakt.

De regeling – die ook bekendstaat als de regeling MKB!dee – wordt van 20 oktober tot en met 15 december 2020 opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ten behoeve van deze openstelling is de regeling verbreed: elk idee om de leercultuur in het mkb te versterken is voortaan in principe subsidiabel.

Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor kleine bedrijven (tot 50 werknemers), die veelal door te weinig tijd, geld of capaciteit moeite hebben met het creëren van een goede leercultuur. Voor deze bedrijven óf samenwerkingsverbanden waarvan minstens één van de deelnemers zo'n kleine onderneming is, is € 2,7 miljoen gereserveerd van het totale subsidieplafond van € 10 miljoen.

Ten slotte zijn ook de rangschikkingscriteria aangepast. Projecten die relevant zijn voor technische en ICT-sectoren, voor de klimaat- en energietransitie en voor de digitaliseringstransitie kunnen bij de beoordeling extra punten verdienen.

Over de regeling

Het doel van de regeling is het ondersteunen van projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties, waarbij ten minste 65% van het totaal aan deelnemers aan het samenwerkingsverband mkb-ondernemer is. Landbouw- of visserijondernemingen zijn uitgesloten.

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die tot doel hebben belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van hun personeel, zodat de leercultuur in hun ondernemingen wordt versterkt.

De subsidie voor een mkb-ondernemer of een deelnemer in een samenwerkingsverband bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt ten hoogste € 200.000.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van deze regeling of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.