Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Het kabinet voert per 2021 de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in. Een crisismaatregel met een looptijd van twee jaar. Ondernemers die investeren en bijvoorbeeld een nieuwe machine kopen, krijgen een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Het kabinet moet de details van de regeling nog verder uitwerken. Na twee jaar is het de bedoeling dat de BIK-regeling een structureel karakter krijgt, gericht op het verlagen van werkgeverskosten.