Aanvragen Eurostars subsidie kan nog tot 3 september 2020.

Het subsidieprogramma Eurostars staat nog tot 3 september 2020 open voor aanvragen. De regeling is bedoeld voor onderzoek-uitvoerende mkb’s, die werken aan een nieuwe marktgerichte innovatie. Daarbij moet sprake zijn van voorbereidend R&D-onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met één of meerdere partners van een ander Eurostars-land.

Budget en subsidiebedragen

Het beschikbare budget voor Nederlandse Eurostars-projecten bedraagt in totaal € 18 miljoen per jaar. De subsidie vergoedt een groot deel (tussen 25 en 45%) van de projectkosten. Denk daarbij aan loonkosten, investeringen in machines, apparatuur en materialen, kosten van het gebruik van machines en apparaten, derdenkosten en contractresearch. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemers en kan voor Nederlandse projec#stpartners in een samenwerkingsverband oplopen tot € 500.000.

Belangrijke voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Eurostars-subsidie moet een project in ieder geval voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat je subsidie kunt aanvragen bij de RVO, moet je internationale projectvoorstel goedgekeurd zijn door de internationale jury van Eurostars.
  • Eurostars staat open voor alle projecten op alle technologie- en marktgebieden, de projecten moeten wel een civiel doel hebben.
  • De projectcoördinator is een onderzoekuitvoerende mkb-organisatie, afkomstig uit een Eurostars-land. Hiervoor moet de organisatie voldoen aan de definitie voor mkb van de Europese Commissie. Ook moet het een minimaal aantal uren voor R&D-activiteiten maken, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
  • Er dient altijd een samenwerking te zijn tussen twee onafhankelijke Eurostars-landen. Organisaties uit een ander land mogen deelnemen als derde land mits er al twee Eurostars-landen aan het project deelnemen.
  • Het project zit in de R&D-fase, met werkzaamheden die bestaan uit onderzoek en technologische ontwikkeling
  • De projectduur is maximaal 36 maanden.

Geïnteresseerd?

Denk jij gebruik te kunnen maken van de Eurostars subsidie? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op via 055 843 48 15 of mail naar info@venntiv.com.