​10 miljard voor innovatiefonds koolstofarme technologieën.

Het Innovation Fund is een van ’s werelds grootste financieringsprogramma’s. Het doel van dit programma is om innovatieve, energiezuinige en koolstofarme technologieën op de markt te brengen. Het budget voor deze regeling bedraagt €10 miljard tot 2030.

Doel Innovation Fund
Het fonds komt voort uit het Klimaatakkoord en ondersteunt de visie van de Europese Commissie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Als opvolger van het NER300-programma heeft het innovatiefonds drie doelstellingen geformuleerd.

  • helpen bij het creëren van de juiste financiële prikkels voor projecten om nu te investeren in de volgende generatie technologieën die nodig zijn voor de koolstofarme overgang van de EU
  • groei en concurrentievermogen stimuleren door EU-bedrijven in staat te stellen een first-mover voordeel te hebben om wereldleider op het gebied van technologie te worden
  • ondersteuning van innovatieve koolstofarme technologieën in alle lidstaten bij het opstijgen en bereiken van de markt.

Welke projecten maken kans?
Projecten gericht op zeer innovatieve technologieën met een Europese toegevoegde waarde die zullen leiden tot een grote vermindering in emissiereducties. Het fonds zal zich voornamelijk richten op onderstaande onderwerpen:

  • Koolstofafvang en -gebruik ( CCU )
  • Bouw en exploitatie van koolstofafvang en -opslag ( CCS )
  • Innovatieve duurzame energieopwekking
  • Energie opslag

Ook kleinschalige projecten (max 7,5 miljoen euro) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling doormiddel van een simpelere aanvraag- en selectieprocedure.

Budget en aanvragen
Voor het tijdvak 2020-2030 krijgt het Innovation Fund een subsidiebudget van €10 miljard. De subsidie vergoedt tot maar liefst 60% van de projectkosten. Tot 40% van de subsidies kan worden gegeven op basis van vooraf gedefinieerde mijlpalen voordat het hele project volledig operationeel is.

Het aanvraagproces bestaat uit twee fasen:

  • Uiting van belangstelling, met een eerste beoordeling van de projecteffectiviteit, innovatie en volwassenheidsniveau. Projecten die alleen aan de eerste twee criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor hulp bij projectontwikkeling .
  • Volledige toepassing, waarbij projecten op alle criteria worden beoordeeld, inclusief schaalbaarheid en kostenefficiëntie.

Wanneer er een open oproep van voorstellen is kunnen voorstanders van projecten een aanvraag indienen door hun project in te dienen.

De eerste oproep zal naar alle waarschijnlijkheid gelanceerd worden halverwege 2020, hierna zullen er regelmatige openstellingen volgen tot aan 2030.

Meer weten?
Wil jij meer weten over deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op via 055 8434518 of mail naar info@venntiv.com