EU-akkoord gaat ten koste van het budget voor Horizon Europe (innovatie) en Klimaat.

Het akkoord van de Europese leiders om de door de coronacrisis getroffen economie uit het slop te trekken, gaat ten koste van het budget voor onderzoek en innovatie. Er worden toch subsidies gegeven aan landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Dat stond wel vast, maar het bedrag – 390 miljard – is hoger dan de ‘zuinige vier’ plus Finland wilden. Daarnaast kunnen de Europese lidstaten leningen krijgen ter waarde van 360 miljard. Om deze financiering rond te krijgen, gaat de Europese Commissie geld lenen op de kapitaalmarkt, met garantie van de lidstaten.

Stand van zaken

Ondanks de roep van velen om vooral te blijven investeren in innovatie en duurzaamheid is er op weg naar het zo moeizame compromis een aantal zaken gesneuveld of ondergesneeuwd. De 26 miljard die de Europese Commissie had bedacht om noodlijdende bedrijven mee te ondersteunen, is verdwenen.

In de verdeling van de gelden binnen de nieuwe begroting is minder ruimte voor innovatie en klimaat dan in het oorspronkelijke voorstel. Zo daalt het zogeheten Just Transition Fund, bedoeld om vervuilende sectoren te ondersteunen bij een overgang naar een duurzamere economie, van 30 miljard in eerdere voorstellen naar 10 miljard.

Er is ook gesneden in het programma Horizon Europe, ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling. In de meerjarenbegroting is een eerder voorgesteld bedrag van 80,9 miljard euro teruggeschroefd naar 75,9 miljard. In mei was juist nog brede overeenstemming over het feit dat de wetenschap extra middelen nodig heeft voor de strijd tegen Covid-19, maar in de onderhandelingen ging uiteindelijk toch flink het mes in dit budget. In het gedeelte dat onder het corona-herstelfonds valt, wordt Horizon Europe zelfs gehalveerd, van 10 naar 5 miljard.

Een laatste mogelijkheid om niet te vervallen in oude patronen

Het geld moet uit de lengte of uit de breedte komen. Alleen via het Europees Parlement, dat ook een stem heeft in de begroting, kan nog worden geprobeerd het onderzoeksgeld veilig te stellen. Fingers crossed, maar ik heb weinig hoop. Op naar de oude economie.

EU-akkoord gaat ten koste van het budget voor Horizon Europe (innovatie) en Klimaat