Enorme menselijke en economische impact is ongekend! Hoe gaan wij hier verstandig én duurzaam mee om?.

De coronapandemie dreigt de wereld in een economische recessie van formaat te storten. De menselijke en economische impact van het coronavirus lijkt nu al ongekend te worden. En net als tijdens de bankencrisis zo'n tien jaar geleden staan regeringen voor de keuze om de zwaarste financiële klappen voor bedrijven op te vangen met grootschalige investeringsprogramma's. Nu overheden noodhulp uitrollen om bedrijven te redden, roep ik politici en regeringen op om duurzame voorwaarden aan deze staatssteun te stellen en de klimaatcrisis niet uit het oog te verliezen. Want hoewel het coronavirus een ongekende gezondheidscrisis teweegbrengt, zijn de effecten hiervan tijdelijk. Maak de noodhulp tijdens de coronacrisis daarom in de kern duurzaam. De dreiging van klimaatverandering blijft bestaan en vraagt erom dat we onze uitstoot nog dit decennium drastisch verlagen. Investeer daarom onder meer in wind, zon, waterstof en batterijen, dat stimuleert de economie én stelt de toekomst veilig.

Tweede golf investeringen moet duurzaam zijn

Als het stof na de eerste acute staatssteun is gaan liggen, moeten we overwegen hier duurzame voorwaarden aan te stellen. In Nederland is inmiddels een eerste noodpakket van 15 miljard euro uitgerold voor banen en economie. Deze noodhulp is nu vooral gericht op acute liquiditeitsproblemen. Terecht. Dit gaat echt over een tweede, latere golf investeringen. Bij de auto-industrie kunnen er bijvoorbeeld voorwaarden gesteld worden voor schonere auto's. Ook bij de bouwsector moeten we kijken naar duurzame voorwaarden die tegelijk werkgelegenheid zullen creëren. De impact op het halen van de doelstellingen in het klimaatakkoord en de algehele klimaatdiscussie zijn nu al te merken. Op de korte termijn schuift de coronacrisis initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan in elk geval op de lange baan. De voorbereidingen voor de klimaattop in Glasgow en Biodiversiteitstop in Kunming later dit jaar staan inmiddels al op losse schroeven. Hoogstwaarschijnlijk zullen beide toppen uitgesteld worden tot een later moment. Klimaatsceptische politici roepen daarbij op om een einde te maken aan klimaatplannen en milieuregels op te schorten, zodat landen zich kunnen focussen op economisch herstel. De Tsjechische premier Andrej Babis wil bijvoorbeeld dat de Europa zijn Green Deal schrapt. En in de Verenigde Staten kondigde de Environmental Protection Agency (EPA) vanwege het coronavirus onlangs al een versoepeling aan voor uitstootregels.

Crisis kan stimulans geven aan duurzaamheid

Uiteraard hopen we natuurlijk met z’n allen dat dat deze crisis niet groter wordt. Maar een crisis van de huidige omvang biedt - zeker als deze nog groter wordt - uitzicht op fundamentele veranderingen ná de crisis. Daarvoor moeten we slechts tien jaar terug, naar de bankencrisis. Deze leidde onder Obama tot een enorme stimulans aan investeringen in alternatieve energie, met name in zonne- en windenergie. Ik mag van ganser harte hopen dat overheden hun klimaatdoelen in het achterhoofd houden bij het inrichten van de stimuleringspakketten.

Enorme menselijke en economische impact is ongekend! Hoe gaan wij hier verstandig én duurzaam mee om?